Przypominamy o wpłatach na Radę Rodziców - numer konta

2021-12-01

Prosimy wpłacać zadeklarowane kwoty oraz wpisać w tytule: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

Numer konta: 13 1240 4357 1111 0011 0871 7621 Bank Pekao

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach