WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ ORAZ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO – OBSŁUGOWYCH PRZEDSZKOLA

Dyrektor Przedszkola –  Wójcik Jolanta
Zastępca Dyrektora –   Celary Katarzyna


Barteczko Karolina 

Besuch Monika

Godula Magdalena

Kasperczyk Aleksandra

Kocur Agata

Kozyra Elżbieta

Kwiatoń Izabela

Kwiatoń Sylwia

Magiera Agnieszka

Melcer Izabela

Rojczyk Iwona

Sachs Weronika

Szulik Aneta

Wilczyńska Izabela

Religia: Drzęśla Wojciech

Logopeda: Barteczko Karolina

Zajęcia rewalidacyjne: Melcer Izabela, Rojczyk Iwona

Język angielski: Barteczko Karolina, Kozyra Elżbieta


Oddziałowe w przedszkolu: Banduła Jolanta, Ceglarek Małgorzata, Dyrszka Sylwia, Hellmann Jadwiga, Kuchcik Jolanta, Langorz Patrycja, Palacz Henryka,  


Pomoc nauczyciela:  Baranowska Iwona, Krzykowska Kamila
Intendentka:  Ługowska Beata
Pomoc administracyjna:  Łukasik Sabina
Kucharki: Barczycka Ewa, Biela Kinga, Duda Sabina  
Woźny: Tadeusz Riemel

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach