„Jestem małym przyjacielem przyrody”

2021-10-15

Nasza grupa bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie  Edukacyjnym pt.: „Jestem małym przyjacielem przyrody”, którego głównym założeniem jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych i wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Zrealizowaliśmy pierwsze zadanie, utworzyliśmy „Kodeks przyjaciela przyrody”

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach