Zapraszamy rodziny naszych przedszkolaków do udziału w konkursie!

2021-11-18

KONKURS RODZINNY

GWIAZDKA DLA DZIECIĄTKA”Przedszkole nr 7 Misia Uszatka w Rybniku serdecznie zaprasza wszystkich wychowanków wraz z rodzinami do udziału w konkursie plastycznym.

 

CELE KONKURSU:

- twórcze i aktywne przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia oraz kultywowanie

tradycji świątecznych.

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni przestrzennej, aktywności twórczej i kreatywności.

- budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

 

TEMAT: Dekoracja świąteczna - gwiazdka

 

TECHNIKA: Dowolna.

 

FORMAT: Kompozycja przestrzenna (max. 10 cm x 10 cm x 10 cm)

 

MATERIAŁ: Odporny na warunki atmosferyczne.

 

KRYTERIA OCENY: zgodność z tematem, walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność, pracochłonność, estetyka. Gwiazdka musi mieć zawieszkę umożliwiającą powieszenie ozdoby na zewnętrznych dekoracjach przedszkola (szopka, choinki).

 

INFORMACJE DODATKOWE: Każda rodzina biorąca udział w konkursie wykonuje jedną ozdobę. Gwiazdkę należy opatrzyć metryczką (imię i nazwisko dziecka, grupa).

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: do 07 grudnia 2021 r.( u wychowawców grup )

 

OCENA PRAC: Oceny zgłoszonych prac dokona komisja, w skład której wchodzić będą członkowie Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 7 w Rybniku.

 

WYNIKI KONKURSU: Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 grudnia 2021 r. na stronie internetowej przedszkola. Wręczenie dzieciom nagród oraz dyplomów odbędzie się podczas Wigilijki Przedszkolnej.

 

WYSTAWA PRAC: Wszystkie gwiazdki zostaną wykorzystane do wystroju szopki bożonarodzeniowej.

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONKURS: Izabela Kwiatoń

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach