Informacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

2021-03-19

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku zaprasza do zapoznania się z plakatem informującym o swojej działalności. Zachęca dzieci i rodziców do korzystania z pomocy specjalistów.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach