Rekrutacja do klasy 1 - Zaproszenie Sióstr Urszulanek

2020-12-21
Plakat rekrutacja

Przekazujemy zaproszenie  Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku.

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ W RYBNIKU
Zapraszamy
KANDYDATÓW do klas pierwszych
Czas trwania rekrutacji: od 25 stycznia 2021r. do 31 marca 2021r.
Termin zgłaszania do szkoły podstawowej (w celu umówienia się na
rozmowę rekrutacyjną): od 25 stycznia 2021 r. do 26 marca 2021r.
kontaktując się telefonicznie: 32/ 422 34 75 lub pisząc na adres:
zsu.urszulanki@gmail.com
Szkoła Podstawowa i Liceum tworzą Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku, jako publiczne
i koedukacyjne szkoły katolickie, odwołują się w wychowaniu i kształceniu do chrześcijańskiej wizji
człowieka i świata. Szkoły realizują program obowiązujący w szkolnictwie publicznym.
W Szkole Podstawowej, poza obowiązkowymi zajęciami proponujemy udział
w zajęciach pozalekcyjnych – kółkach zainteresowań:
• taneczne
• plastyczne
• muzyczne
• teatralne
• sportowe
• szachowe
• regionalne
• wolontariat
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do klas 1 SP znaleźć można na stronie internetowej:
www.urszulanki.rybnik.pl

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach